Begeleiding

Begeleiding is hulp in het dagelijks leven om zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven.

Het kan dan gaan om gesprekken, om hulp bij praktische zaken zoals administratie, vaardigheden en sociale contacten oefenen, hulp om gedragsproblemen te verminderen, leren om zelf de regie te houden of ondersteuning bij een ingrijpende gebeurtenis.

Soms heb je even hulp nodig omdat je er niet meer uit komt. Om dit te vragen is soms lastig.  Uit gesprekken met onze medewerkers (medewerkers bij ons wilden niet meer cliënt genoemd worden, maar als volwaardig medemens met mogelijkheden bestempeld worden) is bijvoorbeeld naar voren gekomen dat medewerkers bij ons op de dagbesteding graag meer willen ondernemen om hun zelfredzaamheid te vergroten.

De kunst om dit te bewerkstelligen is motiveren, stimuleren en veel geduld hebben. Vraaggericht werken is daarbij een essentieel onderdeel.

Op onze dagbesteding proberen we zoveel mogelijk in mogelijkheden te denken en hebben we een scala aan activiteiten om voor ieder wat wils te vinden.

Ons beleid is open en eerlijk. Wij nemen in acht dat het om hun proces gaat waarbij wij mogelijkheden bieden om het proces te stimuleren. Humor en weinig druk zijn hierbij belangrijke factoren. De ontspannen sfeer brengt mee dat er veel samenspraak en overleg is waardoor je een geheel creëert waarin het prettig werken is.

Ons kleine hechte DEI-team bestaat uit zeer gepassioneerde professionals die vanuit liefde en warmte werken en voor u klaar staan!

Openheid en eerlijkheid zijn bij ons belangrijke items. Bij ons bestaan geen drempels, we bespreken elk probleem en geven aandacht daar waar nodig is. DEI dagbesteding is absoluut niet eentonig maar ruimdenkend en ontplooiend voor ieder mens die zich thuis wil voelen in de maatschappij.

Bij DEI zijn we trots op dei.

Loading...