Niet tevreden?

DEI Dagbesteding en Integratie is aangesloten bij Klachtenportaal Zorg onder ID lidmaatschap 8519. Wilt u een klacht indienen? Neem dan de volgende stappen:

Bespreek de onvrede of klacht eerst met de zorgaanbieder. Komt u er samen niet uit? Dan kan zowel u als cliënt als zorgaanbieder contact opnemen met Klachtenportaal Zorg via info@klachtenportaalzorg.nl of vul op www.klachtenportaalzorg.nl het klachtenformulier in.

VERTROUWENSPERSOON
Vertrouwenspersoon van DEI voor medewerkers en vrijwilligers is mevrouw M. Berendsen van Arbo content. U kunt in contact komen met onze vertrouwenspersoon door te mailen naar info@arbocontent.nl of te bellen naar (050) 52 93 400.

Loading...